Beste bezoeker van DiveintotheWorld.nl,

Ik vind het belangrijk om duidelijk te zijn welke persoonsgegevens verzameld worden op deze website. Ik heb er geen enkel belang bij om deze gegevens in jouw nadeel te gebruiken en ik doe mijn uiterste best zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Dive into the World is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Dive into the World verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik gebruik deze gegevens om je te kunnen mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaattype

 

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders worden daarom ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er op deze website, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info[at]diveintotheworld.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Redenen waarom er persoonsgegevens verwerkt worden

Als je contact met mij opneemt per mail krijg ik je naam en e-mailadres te zien. Deze gegevens worden bewaard in het e-mailprogramma van deze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je bericht te beantwoorden. Deze gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven zonder jouw toestemming.

Bij veel artikelen op deze website kun je een reactie plaatsen. Je kunt je naam en/of e-mailadres invullen, maar dit is niet verplicht. Iedereen die de reacties leest kan je naam zien (indien ingevuld). Het e-mailadres is alleen zichtbaar voor beheerders van deze website. Met het e-mailadres doe ik niks, maar je kunt als je een reactie plaatst aangeven dat je een e-mail wil krijgen als er een nieuwe reactie wordt geplaatst onder jouw reactie. Ook wordt je IP-adres onthouden. Ook die is alleen zichtbaar voor beheerders van deze website. Deze wordt enkel gebruikt als je ongewenste berichten plaatst. Dan wordt jouw IP-adres geblokkeerd en kun je geen reacties meer op deze website plaatsen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Dive into the World neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Met geautomatiseerde besluitvorming worden besluiten bedoeld die genomen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

Dive into the World bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • Reacties blijven online staan zo lang de betreffende pagina online staat.
  • E-mail worden opgeslagen in het e-mailprogramma van deze website. Maximale bewaartermijn is 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dive into the World verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dive into the World gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dive into the World. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info[at]diveintotheworld.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. Als je een reactie wilt laten verwijderen, vermeld dan in ieder geval om welke pagina en welk bericht het gaat. Houd er rekening mee dat reacties mogelijk ook vindbaar zijn via zoekmachines en dus mogelijk nog vindbaar zijn, ook als het origineel op onze website verwijderd is. Eventuele klachten kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Dive into the World neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarwording en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van je gegevens, neem dan contact met mij op via info[at]diveintotheworld.nl.

 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast zonder voorafgaande melding (op deze website).

Laatste wijziging: 22 augustus 2020

arrow_up